Προσφορά χρηματοδότησης
Επιλεγμένο αυτοκίνητο

Λεπτομέρειες χρηματοδότησης
* This discount does not include recovery assistance

Warning, by changing your configuration you will lose your selected options

EXPERT L1 enlarge

EXPERT L1

L1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΤΤ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΤΤ : 38 951,61 € Χωρίς ΦΠΑ

Αποθήκευση διαμόρφωσης

Το επαγγελματικό σας
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
1 Συμβατός κινητήρας με την τρέχουσα διαμόρφωση

Ηλεκτρικό / AUT1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 136hp

Από 38 951,61 € Χωρίς ΦΠΑ
Σφάλμα